(http://www.skoda110r.cz)

DomuNovinkyRubrikyDiskuzeR-ChatVzkazyInzerceOdkazyAkceShopČ.K.D.Hledat

Zlatý pacoš www.skoda110R.cz Roku 2005

nultý pilotní Ročník
30.10.2006 - Láďa Ladič Poslat vzkaz , e-mail: lada-ladic@skoda110r.cz, www: http://greendream.skoda110r.cz

Přečteno: 7774
Komentářů: 55 

1.1.2006

ZALOŽENÍ ANKETY ANEB ZKUŠEBNÍ NULTÝ ROČNÍK 2005

NOVOROČNÍ PROJEV PACIENTADRazí bRatři, dRahé sestRy, milí spolueRčané

Rok s Rokem se opět sešel, s ním možnost zabilancovat si, znovu si pRožít nejdůležitější okamžiky a nasát z nich ponaučení, jež zúRočíme na další cestě ERKOživotem.
PRávě odcházivší Rok byl Rokem mnoha pRotikladů, mnoha kontRastů.


Zatímco jedni vítězili na spoRtovních kláních a pili z číší vítězů,

dRuzí chca nechca Ryli čumákem v bahně.

Zatímco jedni v kalužích potu z popela a Rzi vysochali kRásné vozy,

dRuzí naslouchali skřípotu muchlajícího se plechu.

Zatímco jedni zakoušeli život ve své nahotě,
dRuzí jen tiše slintali :o)))))))

Rok 2005 měl zkrátka mnoho Různých tváří,

ale dovolím si říci, že to Rozhodně nebyl Rok nudný a lehce zapomenutelný.

Vážená vznešená ERKOspolečnosti, dovolte mi, pRosím, v tento zádumčivý předělný čas, abych tedy kRátce připoměl několik z nás, kteří si dle mého subjektivního úsudku poděkování a uznání opRavdu zaslouží. Mnohým je známo, že si již delší dobu pohRávám s myšlenkou udělování výročních ocenění "Zlatý pacoš www.skoda110R.cz uplynulého Roku". Pořádání pRestižní ankety však samozřejmě obnáší spoustu pRoblémů a staRostí. Co když bude mít poRota jiný názoR než mám já? Kdo zalepí pRonájem LuceRny? Zvládne Leoš MaReš přijet na podium eRkem? atd. atd.
PRoto nyní beRu sám na sebe tu tíhu hodnocení a váhu odpovědnosti za vyřčené veRdikty. PRosím, dRžte mi palce, ať vybeRu spRávně a v mezích možností nejlépe. Jestli jsem na někoho zapoměl či ho přehlédl, je to samozřejmě neomluvitelné a slibuji, že v případě vážných pochybení budou padat hlavy či alespoň pohlavky :o)))))))

Pro kategoRii "Nakažlivý nadšenec Roku 2005" mám spoustu nominovaných - ChRobáka.Sáčka, PetRa, Výsku, PetkaRa, Tadeášku, Schwejka, Dejvida, MaRtyho, MaRtina z K, Vencu1, Džona & MaRtinu, Aldu, Láďu Ladise, PaťaRS, Jezevce, GotReka, ToRstena, KDB, JuRu, SpRinta, Edise, Stepana, Tátomechanika, kpt.Budhu, Mišuleho, Hanyse, HombReho, Atilu, M@Ru, Otu, MaRkaS100, Eddieho, Hipu, StRnyho, JeRRoma, Michala K, Vláďu, MaRtina KRauchera, Dakose, Medvěda, Eidyho, Lukyho, Falkona, Scheniho, FeRatta, Ládise, Fida, Vlllada, Moth, Stanlyho, atd., atd., ale tím skutečně nejnakažlivějším nadšencem minulého Roku je pro mne Lucinka, a kdo ji znáte, jistě se se mnou shodnete, že tato óvácká ERKOsrdcařka si titul "Nakažlivý nadšenec Roku 2005" vskutku zaslouží.

I v kategoRii "DobRý Rádce nad zlato Roku 2005" se mi to nominacemi jen hemží - Láďa Ladis, RST, PetR, OndRův tátomechanik, Džon, PetkaR, Schwejk, MaRty, Jezevec, MaRtin z K, Daves, atd. Ten, na kom bychom se asi rovněž neměli pRoblém shodnout je podle mne KDB, pacoš každým coulem a "DobRý Rádce nad zlato" doslova a do písmene! Před jeho ERKOznalostmi jistě nejen já hluboce smekám.

Udělit někomu ocenění "PoháR konstRuktérů 110R Roku 2005" pRo mne bylo dost složité a nakonec jsem ho Rozdělil mezi dva autočaRoděje. Je to Schwejk za několik vynikajících agRegátů v čele s PetRovým 110ti koňovým fávomotoRem. PRvenství si však v mých očích zaslouží i Jíňa za neuvěřitelnou zástavbu vzduchového stavitelného pRužení vlastní konstRukce.

KRálovská kategoRie "ERKAřský počin Roku 2005" je v mých představách ocenění výkonu, kteRý významě obohatil všechny ostatní éRáky. Mohu říci, že asi třičtvRtě Roku jsem měl v této nominaci zcela jasno, ovšem na podzim významě zamíchal kartami MaRty se svými stRánkami www.skoda110R.com, kde se s vědecko-histoRickou přesností věnuje původnímu pRovedení legendáRních vozů Škoda 110R. Přesto se domnívám, že ocenění "ERKAřský počin Roku 2005" si po pRávu zaslouží RST za výRobu dokonalých Replik zadních znaků Š110R, čímž nám nejen peRfektně vyřešil jeden pRoblém s napRosto nedostatkovým dílem, ale hlavně otevřel možná novou éRu naší svépomocné Replikářské dRuhovýRoby (můj tip č.2 MaRty jistě ví, o čem mluvím).

Toliko ve zkRatce k minulému létu. Máme tu nový Rok 006, Rok neméně pRogRamově nabitý, Rok na STK neméně dRamatický, ale věřím, že z pohledu přes čelní sklo našich éR opět Rok nesmíRně zábavný a kRásný.

Ať se Vám všem vede v tom co jste si předsevzali a když naRazíte na překážky, ať z nich vyjdete jako vítězové nebo alespoň jako pozitivně ponaučeni a posíleni do dalšího konání.

Toť Vám všem do nového Roku 2006 přeje ERKOlega Láďa Ladič

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.11.2006

PRotože se nultá ochutnávka ankety líbila, stále přicházejí nový a nový nadšenci posouvajíce hRanice ERKAřského umu, spáchali jsme pokRačování...

...pRvní oficiální Ročník ankety
Zlatý pacoš www.skoda110R.cz Roku 2006

[Fotogalerie]

Vaše komentáře (20 nejnovějších):

[Komentovat článek] [Všechny komentáře (55)]

[Registrace]Škoda 110 R tuning (http://skoda110r.cz)

Výňatky a fotografie ze serveru skoda110r.cz nesmí být použity bez výslovného svolení autora.
Jan Pavel (Džon) email: jpavel76_gmail_com