(http://www.skoda110r.cz)

DomuNovinkyRubrikyDiskuzeR-ChatVzkazyInzerceOdkazyAkceShopČ.K.D.Hledat

Zapalovací svíčky - přehled, značení, konstrukce

výměna, značení, moderní konstrukce, odkazy na výrobce
13.1.2004 - Džon Poslat vzkaz , e-mail: s110r@volny.cz

Přečteno: 27209
Komentářů: 5 

Kdy je třeba měnit svíčky:

Podle každé motoristické příručky by se svíčky měly měnit minimálně každých 10.000 kilometrů. Výrobci sice udávají životnosti svíček i dvojnásobné, ale hlavně při používání olovnatého benzinu je lepší svíčky měnit častěji. Pokud máte motor který má svá nejlepší léta za sebou, je samozřejmé, že svíčky také ztrácí svoji dobrou funkčnost dříve. Na elektrodách se vytvářejí usazeniny. Při špatné funkci jedné svíčky je pravidlem na motoru vyměnit svíčky všechny.
Špatná funkce svíček se nejvíce projeví při startování studeného motoru (nechce to chytnout) nebo nepravidelným volnoběhem. Tyto příznaky samozřejmě mohou být způsobeny i jinými závadami (cívka, rozdělovač, zapalovací kabely...)

Kontrolu svíček provádějte po delší jízdě, kdy byl motor dlouhou dobu dostatečně prohřátý. Usazenina na svíčkách by měla mít cihlově bílou barvu, což je důkaz kvalitního spalování směsi. Po krátké jízdě se studeným motorem bývají svíčky téměř vždy černé.


vlevo dobře opálená svíčka, vpravo velmi špatně

Před nasazením nových svíček byste se měli přesvědčit, zda mají z výroby správně nastavenou elektrodovou vzdálenost, popřípadě ji seřídit pomocí spárové měrky. Příslušný list spárové měrky vsunete mezi elektrody a vnější elektrodu popřípadě přihnete. U všech svíček pro motory Škoda je předepsaná vzdálenost elektrod 0,6 mm.

Značení svíček:

Pal Super:

první znak značí délku závitu:

 • N = závit M14 x 1,25 délky 12 mm
 • L = závit M14 x 1,25 délky 18 mm
 • G = závit M14 x 1,25 délky 17,5 mm, šestihran 16mm, těsnění kuželem bez podložky.
 • D = shodné s G, pouze mají měděnou středovou elektrodu, prodlouženou špičku izolátoru a rovnou dosedací plochu s podložkou

číslo značí tepelnou hodnotu svíčky (schopnost odvádět teplo - viz. dále)

poslední znak:

 • Y = vysunutá špička izolátoru
 • R = zabudovaný odrušovací odpor

Brisk:

Přehled svíček vhodných pro motory Škoda:

* svíčky označené hvězdičkou jsou podle výrobce svíčky nejblíže k originální svíčce montované výrobcem motoru

Poznámka: U motorů 135/136 jsou v tabulce uvedeny pouze svíčky pro první karburátorové verze

Tepelná hodnota svíčky:

Základním faktorem pro volbu zapalovacích svíček je bezesporu tepelná hodnota, to je množství tepla, které může zapalovací svíčka odvést ze spalovacího prostoru. Zapalovací svíčky pracující s vysokým teplem nebo naopak s nízkým teplem mohou způsobovat problémy. Jestliže se svíčka příliš zahřeje, nestačí se před vstupem další dávky směsi palivo-vzduch do válce dostatečně ochladit a dochází k předčasnému zážehu. Jestliže je naopak příliš studená, dochází k tvorbě karbonových usazenin na elektrodách a izolátoru, takže zapalovací svíčka nemůže dobře pracovat. Ideální provozní teplota pro samočištění je v rozmezí od 400 do 900°C.

„Horké“ zapalovací svíčky neboli zapalovací svíčky s nízkým číslem, jako například „16“, mají dlouhý nos izolátoru, který vytváří delší dráhu, kterou musí teplo urazit, jakož i větší plochu k absorbování tepla. „Studené“ zapalovací svíčky neboli zapalovací svíčky s vysokým číslem, například „31“, mají nos izolátoru mnohem kratší a plochu absorbující teplo mnohem menší, takže teplo musí být svedeno k hlavě válce daleko rychleji. Obecně platí, že „studené“ zapalovací svíčky jsou ideální pro velké vzdálenosti, vysoké otáčky nebo náročnou jízdu, protože za těchto podmínek motor produkuje mnoho tepla, které se musí rychle odvést, aby nedocházelo k předčasným zážehům. Naopak u kratších vzdáleností a u jízd často přerušovaných zastavením a opětným rozjížděním se „studená“ zapalovací svíčka nestačí dostatečně zahřát, aby se zabránilo usazování karbonu na elektrodách, takže je nasazení „teplejší“ svíčky výhodnější. Správnou hodnotu tepelného rozsahu zapalovacích svíček stanoví vždy výrobce příslušného motoru.

Samozápalná hodnota svíčky:

Samozápalná hodnota svíčky označovaná zkratkou RSh vyjadřuje maximální indikovaný tlak dosažený na speciálním měrném motoru v okamžiku , kdy dochází k samovolnému zapálení normované palivové směsi od nejteplejší části zapalovací svíčky ještě před přeskokem jiskry na jiskřišti zapalovací svíčky. Výrobci zapalovacích svíček označují tzv. tepelnou hodnotu kódem tepelné hodnoty. Kód tepelné hodnoty vyjadřuje postavení svíčky v tepelné řadě daného výrobce a je základní informací pro správné osazení motorů.

Odporový člen:

Odporový člen je používán ze dvou důvodů:
 • pro omezení vysokofrekvenčního rušivého vyzařování ( označení “R”)
 • pro omezení opalů elektrod zapalovací svíčky ( označení "X" )

Moderní konstrukce svíček

(čerpáno ze serverů výrobců daných svíček)

Kruhové jiskřiště:

Nové zapalovací svíčky BRISK PREMIUM LGS

 • zcela nový tvar jiskřiště
 • výhodné pro TUNING a RACING
 • vyšší výkon
 • lepší akcelerace
 • dokonalejší využití energie paliva
 • extrémně dlouhá povrchová jiskra
 • možnost výboje po celém obvodu špičky izolátoru
 • vysunuté jiskřiště
 • vyrovnání jednotlivých cyklů motoru
Kruhové jiskřiště umožňuje přeskok extrémně dlouhé povrchové jiskry po celém obvodu 360°. Jiskřiště zasahuje hluboko do spalovacího prostoru a přispívá k rychlému šíření čela plamene v první fázi po zapálení směsi. Vnější elektroda vytvořená pouzdrem nebrání přístupu paliva k výboji a zlepšuje odvod tepla do hlavy válců.

Vícejiskrové zapalovací svíčky zvyšující výkon motoru:

BRISK PREMIUM TXS:

Pomocná elektroda nanesená speciální patentovanou technologií na špičce izolátoru a tři krátké elektrody na pouzdře umožňující současný přeskok jedné povrchové a jedné vzduchové jiskry při jednom impulsu zapalovacího systému. Povrchová jiskra má možnost přeskoku po celém obvodu pomocné elektrody (360°), vzduchová jiskra může přeskočit na jednu ze tří vnějších elektrod. Jiskřiště zasahuje hluboko do spalovacího prostoru a zlepšuje počáteční šíření čela plamene. Zdvojení jisker snižuje pravděpodobnost nedokonalého zapálení a zvyšuje výkon motoru.

BRISK PREMIUM ZC/ZS:

Dvě pomocné elektrody nanesené speciální patentovanou technologií na špičce izolátoru umožňují současný přeskok dvou povrchových a jedné vzduchové jiskry při jednom impulsu zapalovacího systému. Každá z jisker má možnost přeskoku po celém obvodu pomocné elektrody (360°). Jiskřiště zasahuje hluboko do spalovacího prostoru a zlepšuje počáteční šíření čela plamene. Počet jisker a dostatečná vzdálenost mezi nimi snižuje pravděpodobnost nedokonalého zapálení směsi ve spalovacím prostoru, zvyšuje rychlost hoření a výkon motoru.

Drážka U - elektrody:

Jedním z nejdůležitějších charakteristických rysů zapalovacích svíček DENSO je jedinečná drážka U elektrody s nulovým elektrickým potenciálem. Drážka U zajišťuje:
 • zlepšený výkon v zapalování, Drážka U má místo jedné rovné plochy dvě ostré hrany. Podobně jako blesk jiskra přeskočí vždy na nejvyšší a nejbližší bod.
 • zlepšení spotřeby paliva, Drážka U umožňuje zapálení i chudších směsí, čím se předchází selhávkám.
 • klidnější chod motoru, Jiskra a čelo plamene nejsou stlačovány mezi elektrodami a proto dochází k tvorbě většího plamene.
 • snížení emisí, u drážka má účinek většího jiskřiště, přičemž jiskřiště jako takové zůstává standardní.


Opotřebení zapalovací svíčky je největší u středové elektrody, a to vzhledem k směrování jiskry. Z toho důvodu je středová elektroda vyrobena z vysokojakostní nikl-chromové slitiny s měděným jádrem.
Drážka U se nachází na elektrodě s nulovým elektrickým potenciálem proto, že je to místo minimálně dotčené opotřebením a tudíž zajišťující to, že výhody U drážky trvají po celou dobu naprosté většiny zapalovacích svíček DENSO, přičemž více než 300 typů zapalovacích svíček je touto drážkou opatřeno.

Platinové zapalovací svíčky:

K zajištění neustále se zvyšujících potřeb vysokovýkonných motorů a náročných jízdních podmínek DENSO vyvinula platinové zapalovací svíčky ZU, které jsou k dostání v celé paletě rozmanitých typů. Tyto zapalovací svíčky mají platinovou elektrodu o průměru 0,7 mm. Vysokovýkonná zapalovací svíčka DENSO ZU poskytuje:
 • významnou alternativu pro normální použití,
 • možnost výběru z více než 100 různých typů,
 • využití tenké středové platinové elektrody vyžadující nižší napětí, avšak produkující intenzivnější jiskru,
 • snažší start a zlepšenou akceleraci,
 • zlepšení spalovací účinnosti v důsledku zaostření středové elektrody s drážkou U.

[Fotogalerie]

[Fotogalerie]

Vaše komentáře (5):

[Komentovat článek]

[Registrace]Škoda 110 R tuning (http://skoda110r.cz)

Výňatky a fotografie ze serveru skoda110r.cz nesmí být použity bez výslovného svolení autora.
Jan Pavel (Džon) email: jpavel76_gmail_com